Social sikring

Rusland og Danmark har ikke nogen aftale om social sikring. Det betyder, at du kan falde udenfor social sikringsdækning.  Det betyder også, at du kan risikere at skulle betale sociale bidrag i begge lande på samme tid.

Social sikring består af forpligtelser i form betaling af sociale bidrag typisk pålagt arbejdsgiver og medarbejder. I Rusland er de forholdsvis høje (arbejdsgiver 16,283 % og medarbejder 15,451 % af lønnen). I Danmark har de sociale bidrag ikke en samlet betegnelse.  De består af primært af ATP, arbejdsskadeforsikring, barselsbidrag og arbejdsløshedsforsikring. I modsætning til Rusland er de meget lave (arbejdsgiver typisk 2-3 % og medarbejder typisk 1-2 % af lønnen).

Udover forpligtelser består den sociale sikring af sociale rettigheder. Disse rettigheder er dog begrænsede under et ophold i Rusland, som følge af at Rusland og Danmark ikke har indgået en social sikringsaftale. Du kan således risikere fx at miste danske offentlige pensionsrettigheder ved arbejde i Rusland.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.