Lønmodtager i Rusland

Hvis du skal arbejde i Rusland, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer  så som:

Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark

Husstand i Danmark eller ej

Længden af opholdsperioden i Rusland

Arbejds- og opholdsmønster

Arbejdsgiver i Rusland, Danmark eller tredieland

Udstationeret eller lokalansat

 

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 12 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at 4 kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, 4 kombinationer er typisk  skatteneutrale, mens 4 kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Rusland.

 

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.