Indkomster fra russiske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra russiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-russiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, udbytter og royalties vil disse blive beskattet i Rusland som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den betalte russiske skat efter et creditprincip.

Har du fx renteindtægter, aktieavancer, kursgevinster vil disse udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.