• Skattesystemet i Rusland

  Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det russiske er derfor relevant. Som person bliver du anset for tax resident i Rusland, hvis du opholder [...]
 • årsopgørelse 2020
  Fra mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. For ca. 15% vedkommende mangler der [...]
 • forskudsopgørelse 2020
  Er du blevet udstationeret i Rusland? Har du købt bolig i Rusland? Har du arbejdet hen over landegrænserne? Eller haft indtægter fra udlandet? Ja, så er der god grund [...]
 • Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
 • I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

 • Hvis du skal arbejde i Rusland, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer  så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
 • Beskatningen af pensioner i Rusland afhænger helt af hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Rusland, vil [...]
 • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra russiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-russiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har [...]